top of page
CLEANTECH-WEBlietas_debesis_edited_edite
CLEANTECH-WEBlietas+pilseta_edited_edite

Neatkarīgas enerģijas risinājums- reģenerācijas stacija

CLEANTECH-WEBlietas+pilseta.gif
CLEANTECH-WEBlietas_000000.png

Videi nekaitīgs atkritumu pārstrādes process, lai nepārstrādājamos atkritumus efektīvi un ilgtspējīgi pārvērstu elektro un siltumenerģijā.

CLEANTECH-WEBlietas_debesis_edited_edite
CLEANTECH-WEBlietas+putni_edited.png

Mēs būsim šeit

+

+

+

Rūpnieciskās apbūves teritorija

Īsāks pārvadājumu ceļš

Pieslēgums Rīgas komunikāciju tīklam

CLEANTECH_WEB_Map 3-07.png
CLEANTECH_WEB_Map 3-08.png

Rūpnieciskās apbūves teritorija 

Reģenerācijas rūpnīcas atrašanās vieta

Rūpnīca

CLEANTECH_WEB_Map 2-06.jpg

Rīga, Latvija

Galvenie stacijas radītie ieguvumi

1

 Energoneatkarība

Reģenerācijas stacija ļaus izmantot Latvijā jau pieejamos resursus – nepārstrādājamos atkritumus – racionālāk, ražojot no tiem enerģiju, nevis noglabājot poligonos.

Tas nodrošinās būtisku Latvijai nepieciešamo energoresursu daudzumu, neiepērkot enerģiju no ārvalstīm un ļaujot ietaupīt primāros resursus.

CLEANTECH-icon-022.png
CLEANTECH-icon-05.png

2

Vides uzlabošana


Stacija būs estētiska būve, un vide ap to tiks labiekārtota un to varēs izmantot iedzīvotāju vajadzībām, piedāvājot atpūtas un pulcēšanās iespējas.

3

Jaunas darbavietas

Jaunu darbavietu radīšana reģenerācijas staciju un ar to saistīto iestāžu apkalpošanai.

Turklāt stacijas esamība un tās ražotā enerģija veicinās labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai stacijas apkaimē.

CLEANTECH-icon-10.png
CLEANTECH-icon-06].png

4

Zemākas izmaksas

Racionāli un efektīvi izmantojot vietējos resursus un strādājot tirgus apstākļos, reģenerācijas stacija rada visus priekšnoteikumus elektroenerģijas un apkures tarifu samazināšanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

5

Zaļāka pārstrāde

Atkritumu reģenerācija ir klimatam daudz neitrālāks un dabai draudzīgāks process nekā atkritumu noglabāšana poligonos.

Reģenerācijas procesā radītās vielas ir tālāk izmantojamas rūpniecībā, ražojot, piemēram, cementu un ceļu segumu.

CLEANTECH-icon-11.png

Reģenerācijas stacijas Eiropā

Reģenerācijas stacija Copenhill

Vide ap stacijām jāveido tā, lai tā būtu cilvēkiem pieejama, labiekārtota un to varētu izmantot brīvā laika pavadīšanai un sportam.

Kā Dānijas piemērs pierāda - reģenerācijas procesa laikā rodas gāzes, kuras tiek izfiltrētas un attīrītas tā, ka gaiss ap stacijas skursteni ir tīrāks nekā autostāvvietās.

shutterstock_Copenhill.png
CLEANTECH-WEBlietas_debesis_edited.png

Kopenhāgena, Dānija

CLEANTECH-WEBlietas_debesis_edited_edite

Kāpēc Latvijai ir nepieciešams šāds projekts?

Reģenerācijas stacijas pārvērš atkritumus enerģijā, nodrošinot valstij tīras un atjaunojamas enerģijas avotu.

Tas palīdzētu samazināt Latvijas atkarību no fosilā kurināmā un veicinātu valsts enerģētisko neatkarību un drošību.

Samazināsies arī nepārstrādājamo, nešķirojamo atkritumu apjoms, kā rezultātā tuvosimies Eiropas Savienības noteiktajiem mērķiem un Latvijai nedraudēs soda sankcijas par noteikumu neizpildi.

CLEANTECH-icon-15.png
CLEANTECH-icon-16.png

Kā atkritumu reģenerācija ietekmēs sabiedrību?

Reģenerācijas stacijas būvniecība un darbība radītu jaunas darba iespējas un stimulētu vietējo ekonomiku.

Turklāt atkritumu reģenerācija samazinātu arī siltumenerģijas izmaksas iedzīvotājiem — būtu zemāki apkures tarifi.

Kāds ir reģenerācijas process?

Reģenerācijas procesa galvenā priekšrocība ir iespēja drošā un efektīvā veidā pārvērst atkritumus elektroenerģijā un siltumā.

Tas ietver atkritumu savākšanu un transportēšanu uz rūpnīcu, kur tālāk nepārstrādājamie un nešķirojamie atkritumi kļūst par resursu enerģijas ražošanai.

Tad atkritumi tiek reģenerēti siltumenerģijā, ko izmanto tvaika ražošanai, lai iegūtu elektroenerģiju.

CLEANTECH-icon-17.png
CLEANTECH-icon-20.png

Kas finansēs šo projektu?

Atkritumu reģenerācijas stacijas būvniecība ir pilnībā privāti finansēts projekts.

Latvijas reģenerācijas stacijai tiks piesaistīts finansējums no starptautiskajiem investoriem.

Tas nozīmē, ka finansējums objekta attīstībai un darbībai pilnībā tiek nodrošināts no privātiem avotiem – bez valsts vai valsts institūciju finansiāla atbalsta.

Tev radās jautājums? Raksti mums!

Paldies! Tavs Jautājums ir pieņemts.

bottom of page