top of page
 • Vai atkritumu reģenerācijas rūpnīca nebūs papildu traucēklis aprites ekonomikas ieviešanā, ņemot vērā to, ka atkritumu šķirošana Latvijā nav augstā līmenī?
  Projektu īsteno CleanR Grupas uzņēmums, kas tiecas uz bezatkritumu saimniecību – gan izglītojot sabiedrību par to, kā mazāk radīt atkritumus, gan veicinot sabiedrības šķirošanas paradumus, vienlaikus padarot šķirošanu ērtāku un attīstot projektus, lai pārstrādāti atkritumi kļūtu par izejvielām kaut kā jauna ražošanai. Grupas darbību, kas balstīta aprites ekonomikas principos, vēlamies paplašināt, iesaistot sabiedrību un investējot jaunu, mūsuprāt, valstij un sabiedrībai ļoti noderīgu projektu īstenošanā.
 • Vai rūpnīca ietekmēs nekustamo īpašumu cenas apkaimē?
  Projekts tiks īstenots rūpnieciskas apbūves teritorijā, kur arī šobrīd atrodas citi līdzīgi objekti, tāpēc negatīvai ietekmei uz nekustamā īpašumā cenu nav pamata. Mērķis ir radīt papildu pievienoto vērtību Ropažu novadam – atpazīstamību, brīvā laika pavadīšanas iespējas un infrastruktūru. Tiks labiekārtota teritorija, uzlabota ceļu infrastruktūra un iekoptas zaļās zonas. Pārgājienu takas, riteņbraukšanas maršruti un aktivitāšu laukumi kalpos sabiedrības labbūtībai. Ja kopīgi izdosies izveidot atpazīstamu un iecienītu tūrisma objektu, tad nekustamā īpašuma vērtība apkaimē tiks ietekmēta pozitīvi.
 • Dažas reģenerācijas rūpnīcas Eiropā plānots slēgt. Vai šis ir piemērots laiks Latvijā sākt kaut ko, ko kādā citā valstī cenšas samazināt?
  Eiropā ir vairāk nekā 500 reģenerācija staciju. Dažās no tām ir būvētas jau sen, un to tehnoloģijas ir novecojušas un neatbilst mūsdienu vides prasībām, tāpēc šādu rūpnīcu slēgšana ir saprotama. Tāpat pakāpeniski samazināt atkritumu izmantošanu enerģijas ražošanā tiecas tās valstis, kurās atkritumu imports kļūst par biznesa modeli. Nedz viens, nedz otrs nav Latvijas gadījums. Mēs lietosim modernas tehnoloģijas, un pašu radīto atkritumu mums ir pārpārēm. Latvija gadā saražo ap 478,3 kilogramiem atkritumu uz iedzīvotāju, un, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus, saskaramies ar otru galējību – jau drīzumā mums varētu būt grūtības atrast vietu pašu radīto atkritumu noglabāšanai. Izmantojot atkritumus siltuma ražošanā, mēs varam likt tiem strādāt, nevis dīkā gulēt poligonā, pelnot papildu sodus no Eiropas Savienības.
 • Vai rūpnīcas apkaimē var būt gaisa kvalitātes, smaku vai trokšņu izmaiņas, kas varētu traucēt apkaimes iedzīvotājus?
  Jaunā rūpnīca noteikti netraucēs apkaimes iedzīvotājus. Tieši otrādi – labiekārtojot apkaimes teritoriju, rūpnīca kļūs par pievilcīgu apmeklējumu objektu. Visas pārstrādes darbības notiek slēgtā telpā un slēgtās iekārtās, izmantojot jaunas tehnoloģijas, atbilstoši Skandināvijas pieredzei un ES labajai praksei.
 • Vai atkritumu dedzināšanas process reģenerācijas laikā nekaitē videi? Kāda šādam projektam varētu būt ietekme uz vidi?
  Sadedzināšana, it īpaši, ja to izmanto siltuma vai elektrības ražošanā, tiek uzskatīta par būtisko uzlabojumu salīdzinājumā ar atkritumu noglabāšanu poligonos, kur tie izdala metānu un var izskalot toksiskas ķīmiskas vielas. Vēl vairāk – ES prasības šāda veida darbībai paredz rūpīgu procesu kontroli un atbildību. Izstrādājot projektu, izvirzām augstākas prasības, nekā noteiktas ES normās, jo vēlamies vidi padarīt patīkamu un pieejamu apkaimes iedzīvotājiem un tūristiem.
 • Vai ar Latvijas atkritumu apjomu būs pietiekami, lai saražotu nepieciešamo enerģijas apjomu?
  Mūsu kopējie Grupas mērķi – mazāk radīt atkritumus, vairāk šķirot, izmantot atkritumus kā izejvielu – paliek nemainīgi. Šobrīd poligonos noglabājam gadā vidēji 514 tūkstošus tonnu atkritumu, un rūpnīca varēs pārvērst enerģijā 143 tūkstošus tonnu. Tas nozīmē, ka atkritumu importam nav ekonomiska pamatojuma, mūsu galvenais uzdevums būs pārstrādāt jau esošos Latvijā radītos atkritumus.
 • Kas ir projekta īstenotāji?
  Projektu īsteno CleanR Grupas uzņēmums “Vides resursu centrs”, tā realizācijā plānots iesaistīt investorus, un to darīsim sadarbībā ar starptautisku auditorkompāniju KPMG. Par prioritāti investoru piesaistē esam noteikuši pieredzi līdzīgu projektu realizācijā, tāpēc sākotnēji skatāmies uz Skandināvijas valstīm, kur atkritumu pārstrāde ir būtiska ekonomikas sastāvdaļa, uz Dāniju, Norvēģiju, kā arī uz partneriem no Vācijas un Francijas.
 • Kur tiks īstenots atkritumu reģenerācijas rūpnīcas projekts?
  Atkritumu reģenerācijas rūpnīcu ir plānots būvēt Ropažos, teritorijā, kas paredz rūpniecisku zonējumu. Tam ir vairākas priekšrocības – īsāks ceļš izejvielu pārvadājumiem un efektīvāk risināms pieslēgums kopējai Rīgas rajona siltumapgādei. Šobrīd norit projekta izstrādes posms. Vēlamies veidot unikālu projektu – īstenojot ES klimata mērķus, samazināt aprakto atkritumu daudzumu poligonos un izveidot jaunu enerģijas avotu, radot no atkritumiem izejvielu, kas ražo siltumu un elektroenerģiju. Rezultāts – lētāka un no Krievijas tirgus neatkarīga enerģija.
 • Ko par atkritumu reģenerācijas rūpnīcu saka apkaimes iedzīvotāji?
  Projekta izstrāde un realizācija sastāv no vairākiem posmiem. Pirmais būtiskais posms ir ietekmes uz vidi novērtējums, kura sastāvdaļa ir sabiedriskā apspriešana. Iepazīstināsim apkaimes iedzīvotājus un interesentus ar rūpnīcas projektu, papildu aptaujāsim iedzīvotājus, lai noskaidrotu viņu viedokli. Pēc tam iesaistīsim apkaimes iedzīvotājus, noskaidrojot, kā, viņuprāt, labāk izmantot publisko telpu. Dānijā, piemēram, tas ir kalns, kur līdzās slēpošanas trasei modernā un tīrā veidā tiek iegūta enerģija. Uz šā 85 metrus augstā kalna var slēpot 365 dienas gadā, un to gadā apmeklē apmēram 300 000 cilvēku. Arī Latvijā plānots izveidot pilsētas infrastruktūras objektu apkārtējai komūnai un tūristu piesaistei.
 • Kāpēc Latvijai vajadzīgs vēl viens enerģijas projekts?
  Enerģijas veidu un avotu diversifikācija ir ļoti būtisks neatkarības un ilgtspējas aspekts. Kad viena resursa saražotā enerģija konkurē ar cita resursa saražoto enerģiju, ieguvējs ir patērētājs, kuram nav par enerģiju jāpārmaksā. Vējš, saule un pārstrādātas izejvielas veido kompleksu vidi, kas ilgtermiņā var garantēt energoresursu pietiekamību, neatkarību un savstarpēja resursu konkurencē labāku siltuma tarifu iedzīvotājiem. Globālo risku dēļ nevar turēt visas olas vienā grozā.
 • Kāda būs rūpnīca un tās tehniskā jauda?
  Mēs ražosim siltumu un elektroenerģiju, kā resursu izmantojot atkritumu jaudu. Šī būs moderna atkritumu reģenerācijas rūpnīca, kurā izmantosim jaunākās nozares tehnoloģijas un kas atbildīs ES paraugprakses standartiem. Tā palīdzēs samazināt energoresursu cenas Latvijā un diversificēt enerģijas ražošanā izmantotos resursus. Šobrīd poligonos gadā tiek noglabāts vidēji 514 000 tonnu atkritumu. Rūpnīca pārstrādās enerģijā 143 000 tonnu atkritumu, kas ļauj ar siltumu apgādāt apmēram 100 000 iedzīvotāju.
 • Kā es varu izteikt savu viedokli par rūpnīcas ieceri?
  Savu viedokli var izteikt sabiedrības aptaujā par koģenerācijas iekārtas būvniecību Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai. Saite uz aptauju: https://environment.lv/lv/aktualitates/jaunumi/iedzivotaju-aptauja-par-kogeneracijas-iekartas-buvniecibu-ropazu-novada-atkritumu-regeneracijai-energijas-ieguvei-un-cieta-kurinama-sadedzinasanai.html
 • What is an FAQ section?
  An FAQ section can be used to quickly answer common questions about you or your business, such as “Where do you ship to?”, “What are your opening hours?” or “How can I book a service?” It’s a great way to help people navigate your site and can even boost your site’s SEO.

Tev radās jautājums ? Raksti mums

Paldies! Tavs Jautājums ir pieņemts.

bottom of page