top of page

Latvija plāno reģenerācijas stacijas būvniecību.
Kas Tev par to jāzina?

unnamed (1).jpg
IMG_9402.jpg
Ropažu novadā plānotā atkritumu reģenerācijas stacijas darbība kaitējumu dabai neradīs 
Reģenerācijas stacijas Sadarbības padomē izvirzīti 14 ierosinājumi projekta pilnveidošanai

Trīs mēnešus 75 dalībnieki no dažādām organizācijām un interešu grupām apvienoja zināšanas Sadarbības padomē un savstarpēju diskusiju rezultātā nāca klajā ar 14 ierosinājumiem Ropažu novadā plānotās reģenerācijas stacijas projekta pilnveidei, informē SIA “Vides Resursu centrs” valdes priekšsēdētājs Guntars Levics. No 27. novembra līdz 24. februārim Sadarbības padomes dalībniekiem notika septiņas sanāksmes: atklāšanas kopsapulce, piecas darba grupas un noslēguma kopsapulce. Darba grupās reģenerācijas stacijas projekts tika apspriests piecās tematiskās sanāksmēs: “Tautsaimniecība un enerģētika”, “Pilsētvide un nekustamais īpašums”, “Atkritumi un aprites ekonomika”, “Regulējums, taksonomija un ilgtspēja” un “Ietekme uz vidi”. Sanāksmēs dalībnieki tika iepazīstināti ar reģenerācijas stacijas projektu konkrētās tēmas kontekstā un tika apspriesti katrai nozarei aktuālie jautājumi, kā arī iespējamie virzieni projekta pilnveidei. Izvirzīto priekšlikumu vidū bija, piemēram, aicinājums reģenerācijas stacijas tuvējā apkaimē izvietot “elektroniskos degunus”, ar kuriem veikt papildu gaisa monitoringa mērījumus, rast risinājumu siltuma un elektroenerģijas pievadīšanai vietējiem iedzīvotājiem, reizi gadā īstenot civilās aizsardzības praktiskās mācības un citi. “Šāda mēroga projekts skar vairākas jomas un jautājumus, piemēram, enerģētiku un tautsaimniecību, pilsētvides plānošanu, atkritumu apsaimniekošanu, aprites ekonomiku, vides aizsardzību un citas. Ir ļoti svarīgi, ka pirms projekta īstenošanas šo dažādu pušu viedokļi tiek uzklausīti, un varam identificēt vietas, kur vēl ir iespējami uzlabojumi,” saka Levics. Sadarbības padomes sanāksmēs atšķirīgos sastāvos kopumā piedalījās 75 dalībnieki no 38 organizācijām. To vidū bija pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, atkritumu un siltumapgādes asociācijām, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumiem un iedzīvotāju biedrībām. Tika piesaistīti arī enerģētikas, vides, nekustamo īpašumu, tautsaimniecības un citi eksperti. “Šis Latvijai ir jauns projekts, tāpēc vēlamies iesaistīt pēc iespējas plašu ekspertu loku, kas piedāvātu savu skatījumu uz to, kā dot maksimālo labumu vietējiem iedzīvotājiem un sabiedrībai, risinot atkritumu apsaimniekošanas problēmas, stiprinot valsts energoneatkarību, veicinot ieguvumus tautsaimniecībai un ekonomikai un vienlaikus saudzīgi izturoties pret vidi,” pauda Levics. Ar detalizētu informāciju par projektu un dažādiem ar to saistītiem jautājumiem iepazīstināja projekta attīstītāja pārstāvis Guntars Levics, Latvijas Darba devēju konfederācijas enerģētikas un klimata eksperte Arta Dimbiere, Eiropā labākā skeitera titula divkārtējs ieguvējs Madars Apse, “Zero Waste Latvija” valdes priekšsēdētāja Anna Doškina un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” valdes locekle Aiga Kāla. “Paldies visiem Sadarbības padomē iesaistītajiem dalībniekiem, kas ļāva izkristalizēties jaunām idejām projekta pilnveidei un sniedza savu pienesumu, lai tā realizācijas gadījumā varētu to īstenot pēc labākās prakses standartiem,” teica Levics.

Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB), vispusīgi izvērtējot Vides resursu centra ietekmes uz vidi ziņojumu, atzinis, ka plānotās atkritumu reģenerācijas stacijas Ropažu novadā dēļ vides aizsardzības līmenis nesamazināsies, informēja SIA “Vides resursu centrs” valdes loceklis Guntars Levics. “Latvijā attīstām jaunu nozari – jaunu darbības veidu, kas, pateicoties mūsdienīgām tehnoloģijām, nodrošinās siltumenerģijas un elektrības ražošanu, izmantojot apkārtējai videi nekaitīgu atkritumu pārstrādes procesu. To apstiprina arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinums,” stāsta Levics. Birojs atzinis, ka projekta īstenotāji ir izsvēruši galvenos risinājumus paredzētās darbības realizācijai, tāpat izvērtēti jautājumi par sagaidāmo emisiju gaisā un atkritumu aprites ietekmi. Secināts, ka ražošanas process uz vidi kaitējumu neradīs, taču vēl jāsaņem apstiprinājums Ropažu domē, jāveic izmaiņas lokālplānojumā un jāsaņem atbilstoša darbības atļauja. Projekts Latvijā iezīmē jauna rūpnīcas koncepta – publiska ēka pilsētvidē – vīziju. Papildus tās galvenajiem mērķiem – ražot enerģiju, nodrošināt noglabāto atkritumu apjoma samazināšanos un veicināt Latvijas energoneatkarību – rūpnīca kalpos kā tūrisma infrastruktūras un aktīvās atpūtas objekts. Tā būs droša vide gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan augiem. Atkritumu reģenerācijas stacijas projekta izstrādē piesaistīti labākie speciālisti – vides eksperti un starptautiski partneri, piemēram, Somijas inženiertehnisko risinājumu uzņēmums AFRY, kas īstenojis vairākus desmitus līdzīgu projektu visā Eiropā. Lai arī Latvijā šāds projekts vēl nav īstenots, taču Eiropas valstīs tādu ir vairāk nekā pieci simti. Stacijas projektā ir pārņemta labākā starptautiskā pieredze, un tas tiks īstenots, ievērojot īpaši augstas vides aizsardzības prasības. Ražotnes darbības īstenošanā tiks ievēroti gan saistošie Ministru kabineta noteikumi, gan jaunākajās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās noteiktās prasības, kas paredz darbības nekaitīgumu veselībai un videi. Turklāt attiecībā uz emisiju monitoringu tiks ievērotas pat stingrākas prasības, nekā noteikts normatīvajos aktos. “Sākot īstenot Latvijā nebijušu projektu, rēķinājāmies ar sabiedrības neizpratni. Tāpēc daudz enerģijas veltām, iestājoties pret nepatiesas informācijas izplatīšanu un skaidrojot paredzamo darbību. Novecojušas tehnoloģijas, piemēram, atkritumu dedzināšana, ir pilnīgi cita darbības sfēra. Tā nevar tikt salīdzināta ar mūsdienīgiem risinājumiem, piemēram, reģenerāciju, kurā atkritumi tiek izmantoti kā resurss, lai ražotu enerģiju,” saka “Vides resursu centra” valdes loceklis. Ar mērķi uzlabot izpratni ir veikti daudzi pasākumi. Lai gūtu pilnīgāku iespaidu par plānotās stacijas iekļaušanos vidē, tika izveidots ēkas makets, kuru no 20. janvāra līdz 20. februārim varēja aplūkot tirdzniecības centrā “Sāga”. Ekspertīzes apmaiņas nolūkā pērn novembrī tika izveidota Sadarbības padome. Septiņās atvērtās diskusijās ar zināšanām dalījās un diskutēja dažādu jomu eksperti – kopumā 78 dalībnieki no vairāk nekā 37 organizācijām. To vidū bija pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, atkritumu un siltumapgādes asociācijām, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumiem, iedzīvotāju biedrībām. Papildus tam tiks organizēts arī apskates brauciens uz līdzīgu objektu Eiropā. Levics arī piebilst, ka šādas nozīmes projektu īstenošana ir laikietilpīga. Turpināsies skaidrojošais darbs. Ropažu novada domē ar lokālplānojuma izmaiņām vēl vērsties neplāno. Ar Vides pārraudzības valsts biroja 18. aprīlī publicēto ziņojumu par “SIA “Vides resursu centrs” par paredzēto darbību – koģenerācijas iekārtas būvniecības Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai ietekmes uz vidi novērtējumu” var iepazīties VPVB tīmekļvietnē https://ej.uz/vpvb_atzinums

SA905514.jpeg
Iedzīvotāji aicināti apmeklēt Ropažu novadā plānotās reģenerācijas rūpnīcas maketa izstādi

Ropažu novadā plānotās reģenerācijas stacijas projektam tiek turpināts ietekmes uz vidi novērtējums, tikmēr iedzīvotājiem tirdzniecības centra “Sāga” telpās, pie ieejas “Meža vārti”, apskatei būs pieejama rūpnīcas maketa izstāde, informē projekta attīstītāja “Vides resursu centrs” valdes loceklis Guntars Levics. Iedzīvotāji aicināti apmeklēt Ropažu novadā plānotās reģenerācijas rūpnīcas maketa izstādi Ropažu novadā plānotās reģenerācijas stacijas projektam tiek turpināts ietekmes uz vidi novērtējums, tikmēr iedzīvotājiem tirdzniecības centra “Sāga” telpās, pie ieejas “Meža vārti”, apskatei būs pieejama rūpnīcas maketa izstāde, informē projekta attīstītāja “Vides resursu centrs” valdes loceklis Guntars Levics. Rūpnīcas makets būs pieejams apskatei no 20. janvāra līdz 20. februārim TC “Sāga” darba laikā, katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 21.00. Iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt, kā projekta īstenošanas gadījumā reģenerācijas stacija iekļausies apkārtējā ainavā un iepazīties ar apkaimes uzlabošanas iecerēm. “Īstenojot reģenerācijas stacijas projektu, vēlamies ne vien ražot siltumu un elektroenerģiju, bet arī veidot modernu un pievilcīgu vidi, kurā cilvēkiem būtu patīkami uzturēties. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja dalīties ar savām idejām, kam bez maksas novirzīt daļu no saražotās elektrības un siltuma, un ieteikumiem teritorijas labiekārtošanai,” saka Levics. Viņš arī informē, ka projekta īstenošanas gadījumā stacijas teritorijā ir plānots īstenot vairākus nozīmīgus sadarbības projektus. Viens no tiem – vissezonas skeitparks, par kura projektēšanu uzsāktas sadarbības sarunas ar Eiropā labākā skeitera titula divkārtēju ieguvēju, “Red Bull” vēstnesi Madaru Apsi un viņa pārstāvēto Latvijas Skeitbordistu kolektīvu. “Latvijā trūkst tādu telpu, kurā skeiteri, inlaineri, skūteristi un BMX braucēji varētu trenēties visa gada garumā. Kopā ar Latvijas Skeitbordistu kolektīvu vēlamies radīt šādu vietu stacijas teritorijā. Plānojam izbūvēt vissezonu skeitparku un dažādus multifunkcionālus objektus ārtelpā, lai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pasaules līmeņa sportistiem un ārvalstu tūristiem būtu interesanti to apmeklēt,” komentē Apse. Projekta attīstītājs ir noslēdzis Sadarbības memorandu ar Latvijas Universitātes Botānisko dārzu par Augu mājas izbūvēšanu stacijas teritorijā. Tāpat ir plānots izveidot un izgaismot slēpošanas trasi, kā arī elektroauto uzlādes staciju, kas bez maksas būs pieejama iedzīvotājiem. “Šāda veida ieceres iespējams īstenot tikai vietās, kas ir absolūti drošas, un drošības aspekts projekta realizācijā, protams, ir pats svarīgākais. Projektu realizēt pēc labākās prakses standartiem mums palīdzēs tehnoloģiju un drošības partneris “AFRY”, kas ir šīs kategorijas līderis ar īstenotiem vairāk nekā 50 projektiem Eiropā,” stāsta Levics. Viņš norāda, ka stacijas darbības laikā 24 stundas diennaktī tiks veikti nepārtraukti gaisa monitoringa mērījumi, un tas ir vairāk kā noteikts ES un LV normatīvos. Monitoringa rezultāti tiks attēloti tiešsaistē un būs pieejami arī sabiedrībai. Sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs “Latio”, balstoties uz nozarē atzītu metodoloģiju, starptautiskiem pētījumiem, un publiski pieejamiem Zemesgrāmatas, Cenu bankas, CSP datiem par līdzīgiem objektiem, ir veicis reģenerācijas stacijas būvniecības ietekmi uz nekustamo īpašumu cenām izvērtējumu. Pētījuma rezultāti liecina, ka vidējā un ilgtermiņa perspektīvā nekustamo īpašumu cenas netiek ietekmētas. Ietekme 0,1% līdz 6% robežās var būt projektēšanas un būvniecības periodā, galvenokārt balstoties uz emocionāliem faktoriem, bet, uzsākot projekta darbību, tās atgriežas sākotnējā līmenī. “Jaunā rūpnīca netraucēs apkaimes iedzīvotājiem. Tieši otrādi – uzskatām, ka labiekārtojot rūpnīcas teritoriju, tā kļūs par pievilcīgu objektu vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Vienlaikus tā ļaus ar siltumu apgādāt vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju, ar elektrību - 50 000 mājsaimnicību, mazinās atkritumu noglabāšanas problēmu, nodrošinās dažādus bonusus vietējai kopienai un veicinās nodokļu ieņēmumu pieaugumu valstij un pašvaldībai,” uzskata Levics. Par Vides resursu centru un projektu: “Vides resursu centrs” ir lielākais atkritumu šķirotājs Latvijā. Tās virzītais atkritumu reģenerācijas stacijas projekts ļautu ražot siltumenerģiju un elektroenerģiju, kā resursu izmantojot nenovērtētu resursu - 143 000 tonnas Latvijā radītu, nepārstrādājamu atkritumu. Reģenerācijas stacijas izbūve ļautu mazināt Latvijas atkarību no fosilā kurināmā, veicinātu valsts enerģētisko neatkarību. Vienlaikus tas ļautu Latvijai tuvoties Eiropas Savienības izvirzītajiem mērķiem – līdz 2035. gadam samazināt poligonos noglabāto atkritumu apjomu līdz 10%. Šobrīd projektam tiek veikts ietekmes uz vidi (IVN) novērtējums, kas ļaus pārliecināties par projekta drošumu. Vides pārraudzības valsts birojā 14. augustā izvērtēšanai tika iesniegta IVN ziņojuma papildinātā versija. VPVB turpina izvērtēt iesniegtos dokumentus un sniegs savu atzinumu.

apkure-tec-termoelektrostacija-elektriba-energetika-53690313.jpeg

Lielākā daļa jeb 71% iedzīvotāju uzskata, ka Latvijai jākļūst energoneatkarīgai, secināts aptaujā.

Guntars Levics un mezs Dreilinos (2023)27.JPG
Sabiedriskās apspriešanas rezultātā koģenerācijas rūpnīcas projektam papildināts un pilnveidots Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. 

Sabiedriskās apspriešanas rezultātā koģenerācijas rūpnīcas projektam papildināts un pilnveidots Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Projekta sabiedriskās apspriešanās gaitā bija vērojama liela aktivitāte. Proti, tiešsaistes aptaujā savu viedokli izteikuši vairāk nekā 1800 respondentu, sabiedriskās apspriedes laikā tika uzdoti vismaz 70 jautājumi, vēl pieci bija saņemti e-pastā rdf@environment.lv. Viedokli izteikušas vai jautājumus uzdevušas arī dažādas organizācijas: Veselības inspekcija, Valsts vides dienests, Satiksmes ministrija, RB Rail AS, AS Latvenergo, RD MVD u.c. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros tika sniegtas 216 atbildes. Ziņojumā iekļauta sabiedrības viedokļa un attieksmes analīze, kas aptver saņemtos jautājumus un aptaujas rezultātus. Papildinātais ziņojums ir pieejams mājaslapā https://environment.lv sadaļā "Aktualitātes". Būtiskākie ĪVN papildinājumi: 1.Detalizētāks skaidrojums par vietas izvēli Izvēlētā vieta stacijas būvniecībai ir rūpnieciskās apbūves teritorija, līdz ar to ir īsāks pārvadājumu ceļš, kā arī ir pieslēgums Rīgas siltumapgādes tīklam. Iespējams nodrošināt transporta piebraukšanu, nešķērsojot blīvi apdzīvotas zonas. Nav ārpuskārtas ietekme uz apkaimes nekustamo īpašumu cenām. Plānotā rūpnīca atrastos pietiekamā attālumā no esošām un potenciāli dzīvojamajai apbūvei attīstāmām teritorijām, neradītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, dzīves kvalitāti, kā arī nekustamo īpašumu cenām. 2.Pilnveidota gaisa monitorēšanas sistēma Visu iekārtas darbības laiku tiks veikti nepārtrauktie gaisa monitoringa mērījumi - kas ir vairāk nekā noteikts Eiropas Savienības un Latvijas normatīvos. Monitoringa rezultāti tiks attēloti tiešsaistē un būs pieejami uzraugošajai iestādei - Valsts vides dienestam, kā arī plašākai sabiedrībai. 3.Apzinātas iespējas apsaimniekot izdedžus un pelnus Pelni un izdedži var tikt izmantoti kā izejvielas citu materiālu ražošanai. Ir saņemti uzņēmumu apliecinājumi par apsaimniekošanas, t.sk. otrreizējas izmantošanas, iespējām, tāpēc tiks nodrošināta korekta un videi droša apsaimniekošana. 4.Papildu informācija par reģenerācijā izmantojamiem atkritumiem NAIK (no atkritumiem iegūts kurināmais) ir speciāli sagatavots kurināmais, kam par izejvielu kalpo sadzīves atkritumi, kas citādi nav pārstrādājami. Atkritumi, pirms nogādāšanas stacijā, tiek šķiroti, lai novērstu atkārtoti lietojamu atkritumu izmantošanu reģenerācijā. Kvalitātes testēšanu veiks neatkarīga akreditēta laboratorija, kas nodrošinās kontroli. 5.Sociālekonomiskās ietekmes uz Rīgas valstspilsētu analīze Izskatīta paredzētās darbības ietekme uz Rīgas valstspilsētas teritorijām, kas atrodas plānotā objekta tiešā tuvumā. Analīze norāda, ka paredzētā darbība neradīs būtisku ietekmi nedz uz esošajiem, nedz nākotnes Rīgas attīstības plāniem. 6.Precizēta informācija par sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu Notekūdeņi tiks savākti un atgriezti stacijas reģenerācijas iekārtā. Biomasas izmantošanas gadījumā - nodoti attīrīšanai notekūdeņu apsaimniekotājiem. 7.Gruntsūdens monitoringa programma SIA “Intergeo Baltic” sagatavojusi gruntsūdens monitoringa programmu, kas saskaņota ar Valsts vides dienestu. Kas notiks ar nekustamā īpašuma cenām? Nekustamo īpašumu aģentūra “Latio” veica pētījumu par koģenerācijas stacijas ietekmi uz nekustamā īpašuma (NĪ) cenām stacijas apkaimes teritorijā. Izmantotā metodoloģija balstīta starptautiskos pētījumos, zemesgrāmatas, Cenu bankas un Eurostat datos līdzīgiem objektiem Latvijā un statistiskajā analīzē. Pētījuma rezultātā secināts, ka koģenerācijas stacijas būvniecības ietekme uz apkaimes NĪ cenām ir nebūtiska un īslaicīga – tuvākajā apkaimē projektēšanas un būvniecības stadijā ietekme var svārstīties 0,2%-6% robežās. Uzsākot darbību, tuvumā esošo dzīvojamo NĪ tirgus cenas vidējā un ilgtermiņa perspektīvā netiks ietekmētas. Pētījuma slēdziens pievienots Ietekmes uz vidi ziņojumam. Kāds ir turpmākais projekta īstenošanas process? Vides pārraudzības valsts birojs turpinās izvērtēs iesniegto IVN ziņojumu atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai un sniegs savu atzinumu par sagatavoto dokumentu un tajā iekļautajiem vērtējumiem.

Kaudze2_6-800x534.jpeg

Latvijā 74% iedzīvotāju uzskata, ka valstī nepietiekami efektīvi pārstrādā atkritumus, liecina pētījums.

13657141t1h80af.jpeg
Image by OCG Saving The Ocean

“Ar sabiedrību ir jārunā pietiekami atklāti. Mēs gribam būt energodroši,” diskusijās par Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību norādījis Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns.

Vai sadzīves atkritumi, ko ikdienā izmetam ārā, varētu veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību? Diskusijās par to, kā risināt pašreizējās grūtības, ar ko saskaramies enerģētikā, iezīmējas jauns potenciāls risinājums – izmantot atkritumus.

windmill-g3c8d27509_1920.jpeg

Mūsu skandināvu kaimiņi ir mums krietni priekšā, un viņu pieredze liecina, ka tas, kas vieniem ir atkritumi, citiem ir izejviela.

timthumb.jpeg

“Atkritumi ir problēma, un tā nepazudīs. Kāpēc Latvija, nebūdama viena no pasaules bagātākajām valstīm, neizmanto šo resursu enerģijas ražošanai?”

Tev radās jautājums? Raksti mums!

Paldies! Tavs Jautājums ir pieņemts.

bottom of page